Top 8 con sông dài nhất Việt Nam 2021

Top 8 con sông dài nhất Việt Nam 22-02-2021 8 42748 2 3 Báo lỗi Ở Việt nam do điều kiện mưa nhiều đã tạo ra một số lượng sông suối rất lớn, tới khoảng 2.360 con sông và kênh lớn nhỏ. Dọc bờ biển, khoảng 23 km có một cửa sông và theo thống […]

Read More